Cennik

Księgowość uproszczona

Ilość dokumentówCena
od 1 do 10 dok./m-c210 zł
od 11 do 25 dok./m-c330 zł
od 26 do 50 dok./m-c480 zł
od 51 do 100 dok./m-c780 zł
od 101 do 150 dok./m-c1 080 zł
od 151 do 200 dok./m-c1 380 zł
powyżej 200 dok/m-cuzgodnienia indywidualne
Za dokument księgowy uważa się w szczególności: faktury zakupu, sprzedaży, listę płac, rachunki, paragony, umowy, dowody wewnętrzne, pokwitowania.
Wyciągi bankowe, raporty kasowe oraz inne zbiorcze dokumenty – traktowane są w taki sposób, że jeden dokument księgowy to 4 operacje na wyżej wymienionych dokumentach.

Księgi handlowe

Ilość dokumentówCena
od 1 do 10 dok./m-c570 zł
od 11 do 25 dok./m-c720 zł
od 26 do 50 dok./m-c970 zł
od 51 do 100 dok./m-c1 470 zł
od 101 do 150 dok./m-c1 970 zł
od 151 do 200 dok./m-c2 470 zł
powyżej 200 dok/m-cuzgodnienia indywidualne
Za dokument księgowy uważa się w szczególności: faktury zakupu, sprzedaży, listę płac, rachunki, paragony, umowy, dowody wewnętrzne, pokwitowania.
Wyciągi bankowe, raporty kasowe oraz inne zbiorcze dokumenty – traktowane są w taki sposób, że jeden dokument księgowy to 4 operacje na wyżej wymienionych dokumentach.

Usługi dodatkowe

UsługaCena
Obsługa płacowa pracownika na umowę o pracę z ZUS70 zł
Obsługa płacowa pracownika na umowę zlecenie z ZUS40 zł
Wystawienie faktury w PLN10 zł
Wystawienie faktury w walucie obcej20 zł
Wystawienie noty w imieniu klienta20 zł
Wezwanie do zapłaty w imieniu klienta80 zł
Aktualizacja danych w US- NIP-8100 zł
Aktualizacja danych w US- NIP-280 zł
Deklaracja PCC-350 zł
Korekta ZUS z winy klienta / 1 osoba40 zł
Korekta listy płac z winy klienta / 1 osoba40 zł
Korekta pliku JPK z winy klienta100 zł
Korespondencja z komornikiem70 zł
Przygotowanie i wysyłka PIT-11 / 1 osoba25 zł
Przygotowanie i wysyłka PIT-4R60 zł
PIT-36 / PIT-36L / PIT-28130 zł
Konsultacja księgowa – 1 godzina200 zł
Wniosek o kredyt lub leasingjak za konsultację
Sprawozdanie finansoweśrednie wynagrodzenie miesięczne z ostatnich 12 m-cy lub miesięcy od których podmiot jest klientem biura
Usługi dodatkowe naliczane są w przypadku zdarzenia.